¼ϲͶע

¼ϲͶע Worksheets and Lesson Plans for English teachers

In this part of the site, teachers can find a variety of general English and business English worksheets, lesson plans and resources, created by our team of British and American native speakers. Suitable for the classroom, one-to-one and online teaching

Free access to 1000s of lessons

Find resources

Rodzaj angielskiego

Poziom

Czas trwania lekcji

General English

Search for general English worksheets to use with your English students and in your classes.

NEW WORKSHEETS View all
This resource is available
to full members only.
The white stuff

Upper-intermediate (B2-C1)

Students describe a process in an IELTS Writing Task 1. They watch a short video about making tofu at home before examining a writing task and model answer about the commercial production of this foodstuff. They then prepare to write a response to a similar task about how cheese is produced. Exam tips and marking frameworks are provided. There is also an optional extension task which provides practice in understanding and describing a similar process: making soap.

This lesson is part of one unit in the IELTS preparation course plan which provide practice in listening/speaking, reading and writing for the IELTS exam. The full lesson plan takes a minimum of 60 minutes.

by Stephanie Hirschman

Ramadan

Upper-intermediate (B2-C1)

Students find out more about the Muslim month of Ramadan in this video-aided lesson which supports vocabulary development, listening and note-taking skills. The lesson also includes discussion questions, and an optional extension activity explains how Muslims manage to fit in sporting activities during Ramadan in the UK.

by Stephanie Hirschman

Silent letters

Elementary (A1-A2)

This lesson focuses on the spelling and pronunciation of common words with silent letters. Students start by reviewing the alphabet before listening to a short speech from a tour guide and completing related activities. They list and categorise words with silent letters and then practise the target language in speaking and writing. There is a short optional extension activity in which students describe a day out in London, using words from A to Z.

by Stephanie Hirschman

Business English

Search for business English worksheets to use with your business English students and in your in-company classes.

NEW WORKSHEETS View all
This resource is available
to full members only.
Time poverty

Advanced (C1-C2)

In this worksheet, the concept of ‘time poverty’ is discussed in relation to the workplace and how it affects families, and particularly women. Exercises focus on reading and listening skills as well as relevant vocabulary. Students will also have the opportunity to discuss ideas relevant to the topic.

by Joe Wilson

Boomerang kids

Intermediate (B1-B2)

In this lesson, students will listen to an interview discussing the trend of "boomerang kids" – young adults moving back home with their parents – and read an article about the situation. Exercises focus on reading and listening skills, related vocabulary and students will have an opportunity to discuss the issues relating to the topic.

by Joe Wilson

This resource is available
to full members only.
Ageism in the workplace

Advanced (C1-C2)

This lesson looks at the issue of Ageism in the workplace. Students will read an article and listen to a conversation focusing on the issue. Exercises look at related vocabulary, reading and listening skills and offer students an opportunity to discuss issues relating to the topic.

Note: this lesson can take 60-90 mins.

by Joe Wilson

BREAKING NEWS LESSONS

Check out our selection of worksheets based on breaking news items.

NEW WORKSHEETS View all
This resource is available
to full members only.
Scientists complete the human genome

Mixed levels

This lesson looks at DNA and the recent announcement that scientists have completed the human genome for the first time in history. Students will listen to a news report, read an article and be introduced to higher-level idiomatic language. There will be opportunities for students to personalise the vocabulary and build their fluency by sharing their opinions on the topic.

by Peter Clarkin

This resource is available
to full members only.
Will Smith slaps Chris Rock at Oscars

Mixed levels

A breaking news lesson about the recent incident at the Oscars, with a news report about actor Will Smith hitting comedian Chris Rock and an article giving the opinions of four members of the public on the scandal. Students will learn related vocabulary, practise reading and listening skills and reinforce their new vocabulary with conversation practice.

by David Marriott


Note: Select the audio/video file for the appropriate level you’d like to use with your students. To change the level of the embedded audio or video file, click the play button for the level you want to use in the multimedia box.

This resource is available
to full members only.
Panda to go on a diet

Pre-intermediate (A2-B1)

This lesson looks at both San Diego Zoo and Taipei Zoo and the way they take care of their pandas. Exercises focus on authentic listening, through a video news report, and reading skills. Related vocabulary will be looked at and students will be given the opportunity to discuss several issues that are related to the topic.

by Peter Clarkin

This resource is available
to full members only.
Nazanin released after six years

Upper-intermediate (B2-C1)

A breaking news lesson about the release of Nazanin Zaghari-Ratcliffe, with a news report about Zaghari-Ratcliffe’s return to the UK and an article providing more background on the story. Students will learn related vocabulary, practise reading and listening skills and reinforce their new vocabulary with conversation practice.

by David J. Marriott

Medical English

Search for medical English worksheets to use with your students and in your medical English classes.

NEW WORKSHEETS View all
This resource is available
to full members only.
Scientists complete the human genome

Mixed levels

This lesson looks at DNA and the recent announcement that scientists have completed the human genome for the first time in history. Students will listen to a news report, read an article and be introduced to higher-level idiomatic language. There will be opportunities for students to personalise the vocabulary and build their fluency by sharing their opinions on the topic.

by Peter Clarkin

This resource is available
to full members only.
The digestive system

Intermediate (B1-B2)

This lesson will focus on the digestive process and conditions that are related to digestion. The listening will look at the problem of lactose intolerance while the reading comprehension discusses the issue of gluten intolerance. Grammar will focus on quantifiers.

by Patrice Crysler

This resource is available
to full members only.
Medical English: intermediate review 2

Intermediate (B1-B2)

This is a review of the past four lessons. Students will answer questions based on vocabulary and grammar that have been covered thus far. The unit is assessment-based to gauge student learning. At the end, there is a speaking assessment that is not included in the review marks.

by Patrice Crysler

English For Teenagers

Check out our selection of worksheets for teenagers.

NEW WORKSHEETS View all
This resource is available
to full members only.
Fundraising

Intermediate (B1-B2)

The topic of this lesson is fundraising and how different organisations and individuals raise money for charity. Students read an article about how four different charities raise money and listen to a radio programme live from a charity fun run where the presenter is taking part and interviewing some of the competitors at the same time. Students learn level-appropriate vocabulary connected to raising money and good causes. They will also choose a good cause they would like to raise money for and try to collect sponsors for a charity fun run in the roleplay. In addition to this, students are asked to do some research on a fundraising website and select a charity they would like to donate to.

by Richard Moon

This resource is available
to full members only.
Ethical travel

Intermediate (B1-B2)

The topic of this lesson is ethical travel. Students will listen to a radio programme about "voluntourism" and get the chance to discuss the pros and cons of combining volunteering and tourism. Students will learn level-appropriate language to talk about ethical travel with a focus on adjectives. They will read a blog about things to avoid on holiday if they want to be more ethical when they travel and take part in a roleplay with a travel agent. There is the chance to write a short essay on a topic connected to ethical travel and, in addition to this, students have the real-world task of planning an ethical holiday.

by Richard Moon

This resource is available
to full members only.
School council

Intermediate (B1-B2)

The topic of this lesson is changes students can make in their own schools and communities. Students read an article about how a 14-year-old brought together his whole school community to create positive change for all his classmates. Students learn level-appropriate vocabulary and move on to discuss changes they would like to make in their own schools and how they could do this. They will end this unit by taking part in an election for a school council. They will debate issues they feel passionate about and vote for a student president. At the end of the lesson, you will find a vocabulary revision game that covers the words and phrases used in this unit.

by Richard Moon

This resource is available
to full members only.
Volunteering

Intermediate (B1-B2)

The topic of this lesson is volunteering and why more teenagers are deciding to give up their free time for a cause they believe in and how it can benefit them to do some voluntary work. Students read an article about the benefits of volunteering and skills teenagers can develop from doing it. Students will take part in a roleplay between prospective volunteers and employers and also get the chance to write an email to apply for a voluntary role. In addition to this, students have an extra real-world project of researching an organisation they would be interested in working for as a volunteer.

by Richard Moon

Benefits

Application

Students can review our worksheets online with our ¼ϲͶע app.

VIDEO & audio COURSES

Dialogues and video clips - provide a richer learning experience.

Online Access

QR codes - access online multimedia with your mobile device.

Course Plans

Course plans - provide a structured course with our worksheets.

MATERIAŁY, KTÓRYCH NIE MOŻNA ZAPOMNIEĆ

Skorzystaj z fiszek w aplikacji ¼ϲͶע, aby powtórzyć materiał z naszych planów lekcji oraz wielojęzycznych rozmówek.

¼ϲͶע wykorzystuje najnowocześniejsze algorytmy powtórek rozłożonych w czasie umożliwiające naszym użytkownikom naukę języków obcych bez zapominania.

¼ϲͶע flashcard

PLANY subskrypcji

Oferujemy dwie formy subskrypcji, która zapewnia nielimitowany dostęp do naszych materiałów EFL/¼ϲͶע: Access+ oraz Freelancer. Jeśli jesteś prywatnym nauczycielem i chcesz zapewnić swoim uczniom możliwość korzystania z innowacyjnego systemu, wybierz subskrypcję Freelancer
Recommended

Free

Recommended

ACCESS +

Recommended

FREELANCER

Free lesson plans

Silver lesson plans

Gold lesson plans

Plany kursów

Ograniczony dostęp

Ezine subscription

Interaktywne transkrypcje

Osobista subskrypcja ¼ϲͶע

2-tygodniowy okres próbny

Subskrypcje ¼ϲͶע dla Twoich uczniów

maximum number of students 10

Cena:

Darmowy

US$49 / year

US$99 / year

Oferujemy trzy formy subskrypcji dla szkół językowych oraz instytucji. Subskrypcja Enterprise zapewnia Twoim nauczycielom pełny dostęp do naszych materiałów EFL/¼ϲͶע oraz pozwala Twoim uczniom korzystać z naszej aplikacji ¼ϲͶע. W ramach subskrypcji Impact możesz również umieścić logo swojej szkoły na naszych materiałach. Subskrypcja Innovate oznacza dla Ciebie dodatkowe korzyści, ponieważ możesz wstawić ¼ϲͶע na swoją stronę oraz dodać logo Twojej szkoły do mobilnej aplikacji.
Recommended

School
Pay for 6 months

Recommended

School
Pay annually

Free lesson plans

Silver lesson plans

Gold lesson plans

Plany kursów

Ezine subscription

Interaktywne transkrypcje

Osobista subskrypcja ¼ϲͶע

Subskrypcje ¼ϲͶע dla Twoich uczniów

Licencje dla więcej niż jednego nauczyciela

Twoje logo na naszych materiałach

¼ϲͶע na Twojej stronie

Twoje logo w mobilnej wersji ¼ϲͶע

Maksymalna liczba użytkowników

100
100

Subscription price:

US$599 / 6 miesiące

US$999 / year

Featured worksheet for teachers

The selfie revolution

In this lesson, students read an article examining the modern fad of taking selfies (self-portrait photographs). The worksheet includes vocabulary and speaking activities, and there are also several grammar exercises covering a few common uses of the present perfect simple and present perfect continuous. These can be done in the lesson or assigned for homework.

view lesson